RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATA PELAJARAN
TINGKATAN
BAHASA MELAYU
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
KEMAHIRAN HIDUP2012 - ERT - T1 & 2
2012 - PD - T1 & 2
TERAS
ELEKTIF
Kemahiran Teknikal
ELEKTIF
Ekonomi Rumah Tangga
ELEKTIF
Pertanian
ELEKTIF
Perdagangan & Keusahawanan
GEOGRAFI
SEJARAH
Tingkatan 1
Tingkatan 4
Tingkatan 5
SCIENCE
Tingkatan 1
Tingkatan 4
Tingkatan 5
MATHEMATICS
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
PERDAGANGAN
Tingkatan 5
PRINSIP PERAKAUNAN
REKA CIPTA
SAINS PERTANIAN
BIOLOGY
Tingkatan 5
PHYSIC
Tingkatan 4
Tingkatan 5
CHEMISTRY
Tingkatan 4
Tingkatan 5