SOALAN

NOTA


Pendidikan Moral


GEOGRAFI 
Tingkatan 1     [1]  [2]  [3]  [4]
Tingkatan 2     [1]  [2]  [3]
Tingkatan 3     [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
Tingkatan 4     [1]  [2]  [3]
Tingkatan 5     [1]  [2]  [3]


SEJARAH
Tingkatan 1     
Tingkatan 4    [1]  [2]  
PRINSIP PERAKAUNAN
Tingkatan 4     [1[2]  [3]


PERDAGANGAN
Tingkatan 4
Tingkatan 5

LATIHAN
Sejarah
Tingkatan 1   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
Tingkatan 2   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8
Tingkatan 3   [1]
Tingkatan 4   [K1]  [J1]  [K2]  [J2]  [1]  [J1]
            BAB:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
Tingkatan 5 BAB: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]
                     BAB: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]
                               [1]  [J1]
Geografi
Tingkatan 1  [1]  [2]  [3]
Tingkatan 2  [1]  [2]  [3]
Tingkatan 3  [1]  [2]  [3]  [45]
Program SOLAR PMR 2011 (JPN Perak) Set [1]


Pendidikan Moral 
Tingkatan 1  [1]  [2]  [3]
Tingkatan 2  [1]  [2]  [3]
Tingkatan 3  [1]  [2]  [3]
Tingkatan 4  [1]  [2]  [3]
Tingkatan 5  [1]  [2]  [3]


Mathematics
Form 1 - Chapter  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
Form 2 - Chapter  [1]  [2]  [3]
Form 3    [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]
Form 4    [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  ]10]  [11]  [12]
Form 5    [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  ]10]  [11]  [12]


Science
Form 1   Chapter [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]
                              [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]
Form 2   Chapter [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
Form 3   Chapter [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]


Perdagangan
Tingkatan 4   [1]  [2]
Tingkatan 5   [1]  [2]


Bahasa Melayu
Tingkatan 1  [1]  [2]  [3]
Tingkatan 2  [1]  [2]  [3]
Tingkatan 3  [1]  [2]
Tingkatan 4  [1]  [2]  [3]
Tingkatan 5  [1]  [2]  [3]


UJIAN
Tingkatan 1
BAHASA MELAYU    [1]
GEOGRAFI                 [1]
MATHEMATHICS      [1]  [2]  [3]  [4]
PJPK                           [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]
SCIENCE                   [1]  [2]  [3]  [4]
SEJARAH                  [1]  [2] 


Tingkatan 2
GEOGRAFI             [1]  [2]
PJPK                       [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]
PSK                         [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]
SCIENCE                [1]  [2]  [3]  [4]
SEJARAH               [1]  [2] 


Tingkatan 3
BAHASA MELAYU      [1]  [2]  [J2]
GEOGRAFI                   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
PJPK                              [1]  [2]
SCIENCE                      [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
PENDIDIKAN ISLAM   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 
SEJARAH                     [1]  [2]

Tingkatan 4 
PERDAGANGAN    [1]
PJPK                         [1]
BIOLOGY                  [1]
PSK                           [1]

Tingkatan 5
PJPK                 [1]

PEPERIKSAAN
Tingkatan 1
Bahasa Melayu
Kertas 1   [1]
Kertas 2   [1]
Tingkatan 2
Bahasa Melayu
Kertas 1   [1]
Kertas 2   [1]
Tingkatan 3
English      [1]  [2]  [3]
Mathematics
Kertas 1  [1]  [2]
Kertas 2  [1]
Tingkatan 4
Bahasa Melayu
Kertas 1  [1]
Kertas 2  [1]


PERCUBAAN PMR
Bahasa Melayu   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]
Bahasa Inggeris [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
Mathematics        [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 
Science                 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]
Sejarah                  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]
Geografi                [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
Pendidikan Islam     [1]  [2]  [3]  [4]  [5]