KEMAHIRAN HIDUP


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATA PELAJARAN
KEMAHIRAN HIDUP
TERAS
ELEKTIF
(KEMAHIRAN TEKNIKAL)
ELEKTIF
(EKONOMI RUMAH TANGGA)
ELEKTIF
(PERTANIAN)
ELEKTIF
(PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN)

SOALAN

UJIAN
Pil
TINGKATAN 1
1
Kemahiran Teknikal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Ekonomi Rumah Tangga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
Pertanian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Perdagangan & Keusahawanan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TINGKATAN 2
1
Kemahiran Teknikal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Ekonomi Rumah Tangga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
Pertanian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Perdagangan & Keusahawanan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TINGKATAN 3
1
Kemahiran Teknikal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Ekonomi Rumah Tangga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
Pertanian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Perdagangan & Keusahawanan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PEPERIKSAAN
Pil
TINGKATAN 1
1
Kemahiran Teknikal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Ekonomi Rumah Tangga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
Pertanian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Perdagangan & Keusahawanan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TINGKATAN 2
1
Kemahiran Teknikal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Ekonomi Rumah Tangga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
Pertanian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Perdagangan & Keusahawanan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TINGKATAN 3
1
Kemahiran Teknikal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Ekonomi Rumah Tangga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
Pertanian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Perdagangan & Keusahawanan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PERCUBAAN PMR
1
Kemahiran Teknikal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
Ekonomi Rumah Tangga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
Pertanian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4
Perdagangan & Keusahawanan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOTA DAN LATIHAN TOPIKAL

TERAS
BAB
TAJUK
TINGKATAN 1
1.
Organisasi Bengkel dan Keselamatan
1
2
L2
L3
L4
L5
2.
Reka Bentuk dan Penghasilan Projek
1
2
L4
L5
3.
Elektrik
1
2
L2
L3
L4
L5
4.
Kerja Paip
1
2
L2
L3
L4
L5
5.
Jahitan
1
2
L2
L3
L4
L5
6.
Tanaman Hiasan
1
2
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 2
1.
Reka Bentuk dan Penghasilan Projek
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Elektronik
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Lukisan Teknik
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
4.
Masakan
1
2
L2
L3
L4
L5
5.
Tanaman Hiasan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 3
1.
Reka Cipta
1
2
L2
L3
L4
L5
2.
Elektrik
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Elektronik
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
4.
Tempat Kediaman
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
ELEKTIF - PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL
BAB
TAJUK
TINGKATAN 1
1.
Elektrik
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Asas Elektromekanikal
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Perniagaan dan Keusahawanan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 2
1.
Lukisan Teknik
1
2
L2
L3
L4
L5
2.
Elektronik
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Perniagaan dan Keusahawanan
1
2
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 3
1.
Elektronik
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Enjin
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Perdagangan dan Keusahawanan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
ELEKTIF - PILIHAN EKONOMI RUMAHTANGGA
BAB
TAJUK
TINGKATAN 1
1.
Pemakanan dan Pengurusan Sajian
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Bater
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Kuih Tempatan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
4.
Pakaian
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
5.
Jahitan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
6.
Perniagaan dan Keusahawanan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 2
1.
Pemakanan dan Pengurusan Sajian
1
2
L2
L3
L4
L5
2.
Jahitan
1
2
L2
L3
L4
L5
3.
Perniagaan dan Keusahawanan
1
2
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 3
1.
Kaedah Membuat Biskut dan Kek
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Jahitan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Perniagaan dan Keusahawanan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
ELEKTIF - PILIHAN PERTANIAN
BAB
TAJUK
TINGKATAN 1
1.
Kompos
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Tanaman Sayuran
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Perdagangan dan Keusahawanan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 2
1.
Haiwan Kesayangan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Ternakan Ikan Air Tawar
1
2
L2
L3
L4
L5
3.
Perdagangan dan Keusahawanan
1
2
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 3
1.
Landskap
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Perniagaan dan Keusahawanan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
ELEKTIF - PILIHAN PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN
BAB
TAJUK
TINGKATAN 1
1.
Pengenalan kepada Perniagaan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Penubuhan & Pengendalian Perniagaan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Dokumen Perniagaan
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
4.
Pengeluaran
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 2
1.
Pengenalan kepada Perniagaan
1
2
L2
L3
L4
L5
2.
Penubuhan & Pengendalian Perniagaan
1
2
L2
L3
L4
L5
3.
Keusahawanan
1
2
L2
L3
L4
L5
4.
Simpan Kira
1
2
L2
L3
L4
L5
BAB
TAJUK
TINGKATAN 3
1.
Pengenalan kepada Pemasaran
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
2.
Konsumerisme
1
2
L1
L2
L3
L4
L5
3.
Simpan Kira
1
2
L1
L2
L3
L4
L5

Tiada ulasan: